Lidmaatschap

Hoe kunt u lid worden van de Suzuki T&GT club?

  • De Suzuki T&GT Liefhebbersclub Nederland is bedoeld voor alle eigenaren die in het bezit zijn van een gekentekende Suzuki 2 – takt maar ook voor eigenaren die er mee racen, die een Suzuki 2-takt als project hebben staan of zij die de club een warm hart toedragen.
  • Inschrijving kan d.m.v. het downloaden van het inschrijfformulier van de site. Vul het formulier in en stuur dit per post of per e-mail naar het secretariaat van de Suzuki T&GT club.
  • Download club inschrijfformulier
  • Zodra het inschrijfformulier is ontvangen, ontvangt u het clubblad wat tegelijkertijd bevestiging van de inschrijving inhoudt. Hierbij wordt tevens gevraagd om de verschuldigde contributie te betalen.
  • De contributie bedraagt €27,50 per jaar. (met een éénmalig inschrijfgeld van €7,50 bij lid worden).
  • De contributie wordt voldaan via automatisch incasso.
  • Download het machtigingsformulier

(beide formulieren mogen ook tegelijkertijd ingevuld en opgestuurd worden)

Let op:

  • Het niet betalen van de contributie houdt automatisch opzegging van het clublidmaatschap in. U krijgt dan ook geen clubblad meer.
  • Wanneer u lid bent maar uw gegevens veranderen, bijv. (e-mail)adres/telefoonnummer geef dit dan door aan het secretariaat. Dan komt het clubblad in de juiste brievenbus!

 

Contact gegevens en informatie;

Secretariaat Suzuki T&GT Club
Aetsveldselaan 2
1381 EA Weesp
Tel.: 06 – 48 38 17 69
of secretaris@suzukigtclub.nl