De club

Ontstaan van de club:

Eind jaren ‘90 waren er een aantal Suzuki 2-takt liefhebbers die zich afvroegen of er behoefte zou zijn aan een bijeenkomst voor mede liefhebbers. De 2-takt techniek raakte uit de markt en deze liefhebbers vroegen zich af of de aanwezige kennis daardoor niet verloren zou gaan. Er werd een bijeenkomst georganiseerd in Bolsward waar zoveel liefhebbers op af kwamen dat al snel bleek dat die behoefte er wel degelijk was. Na enkele vervolg bijeenkomsten was het in 1999 zover, in Simpelveld na de 4e bijeenkomst zijn de fundamenten gelegd voor de Suzuki T & GT liefhebbersclub Nederland. Er werd een bestuur samengesteld, een oprichtingsvergadering belegd en op 1 januari 2000 was de club een feit.

Doelstellingen van de club:

 • Het zo goed mogelijk behouden en in stand houden van alle (gekentekende) Suzuki 2-takt modellen evenals de RE5 wankel.
 • Informatie verzorgen over bovengenoemde Suzuki’s.
 • Het onderhouden van internationale 2-takt contacten met gerelateerde clubs.
 • Uitgeven van een periodiek in de vorm van een clubblad dat 2 x per jaar verschijnt.
 • Het verzorgen van een website die voor een ieder toegankelijk is met daarop relevante informatie over de club en de Suzuki 2-takt techniek.
 • Het organiseren van een jaarlijks terugkerend clubweekend door en voor leden.
 • Promoten van de club op beurzen en evenementen. Hiervoor is een clubkar beschikbaar met daarin de stand inventaris.

Clubblad:

 • Alle leden ontvangen twee keer per jaar een full colour clubblad.
 • Aanleveren van kopij door de leden wordt altijd gewaardeerd, het is een blad voor en door de leden.
 • Het clubblad geeft informatie over techniek, reizen, evenementen, projecten en alle zaken die voor de leden van belang kunnen zijn.
 • Het is mogelijk om in het clubblad te adverteren.

Clubevenementen:

 • Ieder jaar wordt een clubweekend georganiseerd door de leden ergens in het land.
 • In overleg met de andere buitenlandse 2-takt clubs wordt er gemiddeld één keer per 5 jaar een internationaal motorweekend door de club georganiseerd.
 • Het staat de leden vrij om lokale bijeenkomsten en ritten te organiseren. Het clubbestuur ondersteunt hierbij waar nodig.
 • De club staat ter promotie met de club stand regelmatig op beurzen en evenementen.