Algemene ledenvergadering

4 december 2022

Wanneer:
4 december 2022

Locatie:
Cafe Restaurant de Eendracht Blaricum
Oude Naarderweg 2
1261 DS Blaricum
tel. 035-5383975

Tijd:
Welkom: 11.00
Start vergadering: 12.00

Onderwerp toevoegen?
Een ieder die nog onderwerpen heeft die besproken dienen te worden, geef dit uiterlijk 27 november door aan het secretariaat dan komt het op de agenda te staan.

Programma:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering (n.v.t.)
3. Aanvullingen op de agenda (opgeven)
    – vacature bestuursfunctie
4. Fehac
5. Jaarverslag / kascommissie
6. Clubblad
7. Evenementen
    – treffen 2023 2 – 4 juni
    – internationale treffen 2025
    – Central Classic 17 en 18 december 2022
8. Rondvraag
9. Sluiting

Route:
Vanaf de A1:
– Afslag 8 Blaricum
– N527 richting Huizen / Blaricum
– Na 200 mtr rechts de N526 richting Blaricum
– Na 1,7 km links af (in de bocht naar rechts)
– U bent aangekomen bij de Eendracht