Contributie

  • De contributie bedraagt €27,50 per jaar (met een éénmalig inschrijfgeld van €7,50 bij lid worden).

  • De contributie moet op eigen gelegenheid, jaarlijks voor 1 februari worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de club.

  • Het niet betalen van de contributie houdt automatisch opzegging van het clublidmaatschap in.

  • Zodra de contributie is ontvangen, ontvangt u ook het clubblad wat tegelijkertijd bevestiging van de inschrijving inhoudt.

Secretariaat T&GT Club
Aetsveldselaan 2
1381 EA Weesp

Tel.: 0294-482452
of E-mail

Ingeschreven bij de KVK te Amsterdam onder nummer: 34128374
Rabobank rekeningnummer: 30.50.05.944
IBAN: NL56RABO0305005944
BIC: RABONL2U
O.v.v: Suzuki T & GT Club Ned.
Te: Rijs