Lid worden?

Lidmaatschap:

  • De Nederlandse Suzuki T&GT Liefhebbersclub is voor ALLE eigenaren van alle gekentekende Suzuki tweetakt modellen, alsmede de RE5 wankel. Uiteraard mag u ook lid worden als u deze motoren een warm hart toedraagt.
  • Inschrijving kan d.m.v. het opgave formulier in het clubblad, of door het downloaden van het formulier van de site, volledig ingevuld en dit per post of per e-mail op te sturen naar het secretariaat van de T en GT Club.
  • Clubinschrijfformulier, klik op de link hiernaast: inschrijfformulierlidmaatschap
  • De contributie bedraagt €27,50 (met een éénmalig inschrijfgeld van €7,50 bij lid worden).
  • De contributie moet op eigen gelegenheid, jaarlijks voor 1 februari worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de club.
  • Het niet betalen van de contributie houdt automatisch opzegging van het clublidmaatschap in.
  • Zodra de contributie is ontvangen, ontvangt u ook het clubblad wat tegelijkertijd bevestiging van de inschrijving inhoudt.
  • Wanneer u lid bent maar uw gegevens veranderen, bijv. e-mailadres geef dit dan aan bij het secretariaat. Deze wordt alleen gebruikt voor correspondentie met de club. Ook een tijdige adreswijziging zorgt ervoor dat uw geliefde clubblad in de juiste brievenbus terecht komt.

Secretariaat T&GT Club
Aetsveldselaan 2
1381 EA Weesp
Tel.: 0294-482452,
e-mail
Ingeschreven bij de KVK te Amsterdam onder nummer: 34128374

Rabobank
IBAN: NL56RABO0305005944
BIC: RABONL2U
O.v.v: Suzuki T&GT Club Ned.
Te: Rijs